English EN German DE Spanish ES French FR Portuguese PT Greek GR Dutch NL   250,000+ downloads in het Engels

Over de auteur
Over het boek
Download gratis Modern Boeddhisme ebook
Modern Boeddhisme eBook op Kindle

Modern Boeddhisme eBook op iPad
Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso, Meditatie Meester en Auteur van Modern Boeddhisme
Geshe Kelsang Gyatso, Meditatiemeester en
Auteur van Modern Boeddhisme
Zie voorbeeld van het Modern Boeddhisme eBook

Introductie en aanmoediging

Dit eBook Modern Boeddhisme – Het pad van mededogen en wijsheid, in drie delen, wordt gratis verspreid op verzoek van de auteur Geshe Kelsang Gyatso. De auteur zegt: "Door de instructies die gegeven worden in dit boek te lezen en te beoefenen, kunnen mensen hun dagelijkse problemen oplossen en de hele tijd een gelukkige geest handhaven." Opdat deze voordelen de hele wereld kunnen doordringen, wenst Geshe Kelsang dit eBook gratis aan iedereen te geven.

We zouden u willen verzoeken om dit kostbare Dharmaboek dat functioneert om levende wezens blijvend van lijden te bevrijden alstublieft te respecteren. Als u het advies in dit boek voortdurend leest en beoefent, zullen uiteindelijk uw problemen die veroorzaakt worden door boosheid, gehechtheid en onwetendheid ophouden te bestaan.

Geniet alstublieft van dit bijzondere geschenk van Geshe Kelsang Gyatso die het als volgt opdraagt: "Moge iedereen die dit boekt leest diepe, geestelijke vrede ervaren en het werkelijke doel van menselijk leven bereiken."

Bezoek Kadampa.org
Tharpa Publications, UK Tharpa Director

Manuel Rivero-De Martine
info@emodernbuddhism.com

Boekbesprekingen

Library Journal - Geshe Kelsang Gyatso “is een productieve en gerespecteerde auteur,” en over Modern Boeddhisme, “hij presenteert opnieuw de gedachte van de Boeddha op een bijzonder toegankelijke manier.” Gyatso's 21ste boek is “elegant verwoord” en “een genoegen.”

Booklist Magazine - Geshe Kelsang Gyatso “verheldert de essentie van boeddhistische gedachte en oefening.”

Spirituality & Health - Geshe Kelsang Gyatso is een “zeer gerespecteerde meditatiemeester en geleerde van de Mahayanaboeddhistische traditie.”

Mensen die het Modern Boeddhisme ebook op iPads lezen

Over Modern Boeddhisme

Modern Boeddhisme is volmaakt geschikt om diegenen te inspireren die oplossingen zoeken in het boeddhisme voor de problemen van het dagelijkse leven, alsook voor het aanmoedigen van beoefenaars van alle geloofsovertuigingen om hun begrip en beoefening van het spirituele pad te verdiepen.

Dit boek onthult hoe een fundering voor het spirituele pad te leggen, hoe vooruitgang op dat pad te maken en hoe het te voltooien. Met mededogen en wijsheid kunnen we al onze dagelijkse problemen oplossen en de werkelijke zin van ons menselijke leven volbrengen, en net als twee vleugels van een vogel zullen zij ons in staat stellen om snel verlichting te bereiken.

 

 

Modern Boeddhisme eBook geschenk

Modern Boeddhisme – Het pad van mededogen en wijsheid - Deel 1 Soetra

Deel 1 Soetra verklaart hoe we basisboeddhistisch mededogen en wijsheid in het dagelijks leven kunnen beoefenen.

Het behandelt onderwerpen als Wat is boeddhisme?, Boeddhistisch geloof, De kostbaarheid van ons menselijk leven, Wat betekent onze dood?, Wat is Karma?, De Vier Edele Waarheden en Trainen in liefde en mededogen. Dit deel toont hoe we ons leven kunnen transformeren, onze relaties met anderen kunnen verbeteren en achter verschijningen kunnen kijken om te zien hoe dingen werkelijk bestaan.

Het boek Modern Boeddhisme is ook verkrijgbaar bij Tharpa Publicaties

 

Modern Boeddhisme - Het pad van mededogen en wijsheid - Deel 1 Soetra

Modern Boeddhisme – Het pad van mededogen en wijsheid - Deel 2 Tantra

Deel 2 Tantra verklaart hoe we Boeddha's diepgaande Tantrische leringen, het snelle pad naar verlichitng, beoefenen.

Het behandelt onderwerpen als De kostbaarheid van Tantra, De Tantra van opwekkingsstadium en voltooiingsstadium, en Hoe te mediteren op het centraal kanaal, de onverwoestbare druppel en onverwoestbare wind en geest. Dit deel toont hoe we, door oprechte beoefening, onze meedogende wens kunnen vervullen en volledige verlichting in dit leven kunnen bereiken.

Het boek Modern Boeddhisme is ook verkrijgbaar bij Tharpa Publicaties

 

Modern Boeddhisme – Het pad van mededogen en wijsheid - Deel 2 Tantra

Modern Boeddhisme – Het pad van mededogen en wijsheid - Deel 3 Gebeden voor dagelijkse oefening

Deel 3 Gebeden voor dagelijkse oefening presenteert een verzameling van gebeden voor onze dagelijkse beoefening van Soetra en Tantra, inclusief Bevrijdend Gebed, Gebeden voor Meditatie, De Yoga van Boeddha Heroeka en Avalokiteshvara Sadhana. Een woordenlijst, een bibliografie en contactdetails worden ook gegeven.

Door deze gebeden regelmatig te beoefenen kunnen we mededogen en wijsheid in ons dagelijks leven ontwikkelen en in stand houden, en kunnen we snel ons menselijke potentieel vervullen.

Het boek Modern Boeddhisme is ook verkrijgbaar bij Tharpa Publicaties

 

Modern Boeddhisme – Het pad van mededogen en wijsheid - Deel 3 Gebeden voor dagelijkse oefening